Balancetrappen Logo.png

BalanceTrappen handler om bevidsthed, at kunne orientere os igennem vores eget indre landkort og på den måde navigere os selv ind vores helt egen trappes indhold og form. 

Trappetrinene repræsenterer vores ubevidste som vi motionerer til bevidsthedsgørelse. Målet er at være fuldt ud tilstede i vores eget liv, med alt det nu indeholder. 


Vi oplever at mange ofte er gået fra de første par trin til nogle af de øverste. 

Hvorfor sker denne handling?

Vi må for at finde svaret, dreje projektøren indad. 

Mønstre, forsvarssystemer og viljen er store og flytbare brikker i de vilde spring vi alle laver for, at komme væk fra det der smerter, det der vil ændre os, de ubalancer der i sidste ende kan gøre os fysisk dårlige. 


Tanker som:

  •  Jeg kan ikke holde ud at se på det

  •  Jeg er ikke god nok

  •  Jeg er alene og har ingen der forstår mig


En tilstand af ensomhed, intolerance og den hårde indre dommer tager over, hvilket tvinger os ind i de valg hvorfra hjertet, letheden og balancen sættes ud af spillet. 


Det bliver en lethed til forstillelsen og et hurtigt tryk på muligheden for at adskille os fra smerten. Vi gør det vi kan og vælger at putte den del af os i glemmekassen og skynder os videre hen over de næste trin, for at lande i det helle, vi har behov for, hvis vi skal kunne forblive i livet som det vi blev og ikke det vi i sin enkelthed ved indefra, vi er. 


BalanceTrappen og de metodiske opbyggede muligheder er hentet fra både det psykoterapeutiske faglige evidensbaserede materiale og de spirituelle evner vi hver i sær er berigede med. Herfra indtager vi trinene fra det ubevidste og guides roligt og i det tempo der er egnet til hver enkelt, ind i bevidstheden om det vi slap. Hvorfra vi nu muliggør et nyt tilvalg til udfyldelse hele vejen op ad din BalanceTrappe. 


Hver enkelt deltager på vores forløb vil blive støttet i at se både nuværende og de afhoppede trin. På den måde og ind i det enkelte, opløses og høstes de erfaringer, der på grund af de mange omstændigheder livet bød på, måtte slippes før de kunne indtages, til den helhed og balance vi alle er.


Vi udbyder kortere og længerevarende forløb, hvor vi underviser og guider den enkelte dybere i balancering af personlige kompetencer. Gennem en kombination af psykoterapeutiske redskaber, praktiske øvelser samt spirituel bevidstgørelse, styrker og udvider vi vores kursisters indre balance, bevidsthed og skaber dermed en  ny begyndelse samt en vej hjem. 


BalanceTrappen sammenkører det brede med det smalle og lander det i virkeligheden et sted midt imellem. 

Alle BalanceTrappens forløb arbejder både i det terapeutiske rum og ind i dybden af de nyeste principper indenfor den moderne shamans muligheder. Vi har en bred erfaring fra det psykoterapeutiske til det dybe spirituelle og en kombineret ideologisk tilgang. Vi er nytænkende og indeni dette dybt forankrede i de evner vi hver især er berigede med.


Vi tror på at BalanceTrappen åbner op for at bevidstheden træder dybere og helt i kraft og bliver til indsigt. Viljen til forandring vækkes og mestringen af nye lag åbner hjertets lys og tillader os at skinne som de unikheder vi er.