Volcano erruption

BALANCETRAPPEN - FORLØB 1

Vi rører ved det øjeblik hvorfra al forandring sker

 

Er du træt af at overhøre din mavefornemmelse - Ikke at leve i samklang med det dit hjerte fortæller dig? 

Drømmer du om at føle en stærkere indre balance?

Længes du efter et magiske vendepunkt?

Så er dette forløb den rette kickstart på din trappe. 


Forløbet strækker sig over 1 måned. På første dag mødes du fysisk med Tobie & Helle samt de andre kursister. Resten af måneden er et individuelt forløb, hvor du selv arbejder videre med den opskrift  du får med dig fra dagen.


BalanceTrappen 1 

Øges din bevidste del til et stærkere og mere synligt perspektiv. 

Du skal være indstillet på, at møde sider af dig selv du igennem livet har lukket af for. Dette sker når vi med undervisningen øger din bevidste del og derved bringer dig i en dybere kontakt med et mere samlet udgangspunkt af dig. 


Vi er begge særdeles kyndige terapeuter og behandlere, vi kan derfor støtte dig fuldt ud i det du åbner til. Vi er ambitiøse og anbefaler at du med din vilje kærligt indstiller dig på, at vælge den forandring du møder dig selv fra.


Vi har skabt en dag hvor nøgleordene er nærvær, ærlighed, lethed og humor. Vi vil denne dag møde dig, udfordre dig, røre dig, løfte dig og vise dig en vej til et dybere lag i dig. Du guides gennem undervisning, øvelser og dybdegående meditationer. 


Du vil tilbydes et rum med plads til hele dig, med kærlig støtte og de rette små tilpassede pres. Vi kommer ingen vegne hvis det kun bliver ved den hyggelige sludder. Der skal ske handling, hvorfor vi med BalanceTrappens unikke trinvise forløb og det vi har med af kompetencer, meget effektivt kan stille skarpt ind på din første trinhandling. 

Du møder i klarhed dig selv og frisættes til, at indtage første trin på din trappe.


Når du har været på dette forløb vil du erkende mere bevidst hvilken retning du går, du styrkes herved til at kunne mærke om vejen du er på, er den rette for dig. 


Herefter går du hjem med konkrete værktøjer, som du efterfølgende måneden ud via den opskrift du modtager på dagen, skal implementere i din hverdag, således at du forstærker og forankrer din indre bevidsthedsbalance. Dagen afsluttes med ankring af dit forandrings øjeblik.


Du vil modtage støttende healing, samt en hverdagsmeditation tilpasset dette forløb. Måneden sluttes af med et kort klarsyn på dit nye ståsted.På BalanceTrappen 1 får du:


 • 1 hel undervisningsdag med os

 • En mulighed for at fordybe dig i dig en hel måned

 • konkrete øvelser og redskaber du kan lave igen og igen

 • 1 støttende healing til din process

 • 1 hverdagsmeditation, du kan høre så tit du vil

 • Afsluttende skriftligt klarsyn på dit nuværende ståstedDet praktiske:


kl. 10-18

kaffe, te og snacks til rådighed hele dagen.

Der er frokostpause fra kl. 13.30-14.30 hvor du selv skal stå for at medbringe egen mad.


Kr. 2.700,00,-

Vand Lake Landskab

BALANCETRAPPEN FORLØB 3

Intet kommer udefra - Alting starter indefra - Forandringens nøgle ligger i dig

 

Er du nysgerrig på din spiritualitet, har du lyst til at føle dig endnu mere “connected” og være en del af et fællesskab, hvor vi sammen udfolder og løfter dig og hinanden, og bliver mere bevidst på de indre og ydre planer.

Er du klar til at sige ja tak til at være hovedrollen i dit liv. 

Så er BalanceTrappen 3 det rette forløb for dig


Balancetrappen 3

Dette forløb strækker sig over tre måneder. Der bliver 3 undervisningsdage hvor vi mødes en hel dag om måneden og sammen skaber den højeste frekvens, til vækkelsen af din egen indre mester. 


Vi vil i løbet af disse 3 dage undervise, guide, motivere, inspirere og løfte dig ind til et dybere lag i dig, herfra hvor du mærker din vej. Vi vil give dig vores bud på, hvordan du kan skabe balance indeni dig. Åbne op for eller forstærke dine spirituelle kompetencer, samt møde dig i valget til forandringen


Mellem de tre mødedatoer vil du skulle Arbejde med tre konkrete trin


 1. Balance i egen vækst og selvjustering 

 2. Din og slægtens historie

 3. Kapacitet og kompetencer 


Til denne proces får du støttende healing og en til forløbet skræddersyet meditation. 

Et facebook fællesskab i form af en hemmelig gruppe kun for dit hold, hvori du kan sparre, spørge og finde støtte til din rejse hjem. Forløbet afsluttes med en ceremoni hvor vi ankrer dit forandringsvalg.


På BalanceTrappen 3 får du:


 • Øget selvindsigt

 • Åbnet til dit hjertes kald 

 • Støtte i et fælles energifelt

 • Healing, Meditation, afdødekontakt og Klarsyn

 • Konkrete redskaber og metoder med hjem som bringer dig tættere ind i accept, ro og balance

 • Eksempler fra vores egen vej, som du kan spejle dig i og lære fra 

 • Tobie & Helle fysisk til rådighed i 3 dage, samt støtte og opmuntring i et online forum. 

 • Et kærligt rummende rum med plads til hele dig. Et ærligt, konkret rum, hvor vi taler om det der er.

 • Dybere kontakt og et sundt bidrag til din egen kapacitet fra de ubevidste dele. 

 • Udfoldelse og mulighed for at slippe det afhoppede og gemte

 • Bevidsthedstræning og åbning til dit eget spejlbillede 

 • Klarhed, kompetencer og det konkrete i form af vækkelsen af din indre kærlige kriger. Det praktiske:

Kl. 10-18

kaffe, te og snacks til rådighed hele dagen.

Der er frokostpause fra kl. 13.30-14.30 hvor du selv skal stå for at medbringe egen mad.

Kr. 8.100,00,-
Mulighed for afdragsordning.

himmel

BALANCETRAPPEN FORLØB 10

Handler om din bevidsthedsbalance og mestringen af denne
Vi vækker her kontakten til din egen indre mester - evnen til at følge dig selv!

 

Over 10 måneder lærer vi dig at orientere dig igennem dit indre landkort og på den måde navigere dig selv ind i din egen trappes indhold og form. 


Alle 10 trappetrin repræsenterer enkeltdelene af din integrering af de ubevidste dele til bevidsthedsgørelse og videre ind i balancetilstandens enkelthed. 

Vi har i vores fælles erfaring i det terapeutiske og sharmaniske arbejde oplevet at mange ofte er gået fra de første par trin til nogle af de øverste i et ubevidst hop. 


Hvorfor sker denne overspringshandling?

Mønstre, forsvarssystemer og viljen er store og flytbare brikker i de vilde spring vi alle laver for at komme væk fra det der smerter, det der vil ændre os og de ubalancer der i sidste ende kan gøre os fysisk syge. 

Tanker som:

 • Jeg kan ikke holde ud at se på det jeg er

 • Jeg er ikke god nok

 • Jeg er alene og har ingen der forstår mig

Følelsen af, at ingen andre har det som jeg gør at ensomheden, intolerancen og den hårde indre dommer tager over og tvinger os ind i valg, hvori hjertet, letheden og balancen kommer til kort.

Vi har derfor skræddersyet dette forløb hvor du trinvis arbejder dig igennem de 10 trin, som vi i vores praksis oftest har oplevet folk være faldet af, hoppet i og snublet på. 

BalanceTrappen 10
Du får på dette forløb alle vore kompetencer til både fællesskabet og de enkeltvise, samt faglige erfaringer fra det psykoterapeutiske til den spirituelle samt ideologiske tilgang. Vi er nytænkende og indeni dette, dybt forankrede i de særlige evner vi hver især er berigede med.

Vi byder ind med os selv i en ærlig og kærlig vifte, som vi folder ud og giver videre på det forløb, som vi grundet vores store forskellighed kan udfolde i sin fulde bredde.

Hver enkelt deltager vil blive støttet i, at se både nuværende og de afhoppede trin og ind i det helt enkle trin. Her synliggøres, opløses og indløses de erfaringer der på grund af de mange omstændigheder livet bød på, måtte slippe før de kunne indtages til den del, hvor vi bevidst kunne beriges af udbyttet. 


Sammen med os indtager du trinene fra det ubevidste og guides roligt i det tempo der er egnet til dig, til bevidsthed om det der slap. Herfra synliggøres det nye valg ind i et liv, levet fra den balancerede bevidsthedstilstand. 


BalanceTrappen forløb 10 er små hold på maksimalt 12 deltagere. Det giver på den måde plads til muligheden for, at udfolde den enkeltes højeste udviklingspotentiale. 


Du vil hver måned blive sat sammen med et nyt vidne, således at du hele tiden har en støtte i dit forløb. Ligeledes er det konstruktivt og meget lærerigt selv, at være vidne til den andens proces og udvikling. Den dynamiske udskiftning sker på baggrund af egne høstede erfaringer men også en erkendelse af, at vi ikke må lulle os ind i en risiko for at blive den pleasende udviklede makker. Vi vil noget med disse forløb og det betyder et ja tak til ændringer, hele vejen rundt.

Derudover bliver du en del af en hemmelig facebook-gruppe kun for dit hold, hvori du ligeledes kan dele stort og småt med de andre deltagere og selvfølgelig os. I fællesskabet løftes, inspireres og opnår vi mest. 

På de 10 trin arbejdes der med:

Trin 1: Hvem er jeg

 • Dit ydre og dit indre liv

 • Hvem og hvad er jeg

 • Hjerteenergi og balanceankeret

 • Overbevisninger og det arvede

 • At være med det der kommer og kærligt møde dig selv i både balancen og ubalancen.


Trin 2: Dit selvkærlige jeg 

 • Tilgivelse

 • Dit selvkærlige rum

 • Hjertespeederen

 • Slip det fri

 • Hvilken frygt lever du med 

 • Styrk din Intuition

 • Værdigrundlag


Trin 3: Min Historie

 • Hovedrollen i dit liv

 • Livsfortælling

 • Slægtshistorie

 • Afdødekontakt


Trin 4: Energi & Spirituel åbning

 •  Hvad er din energi, 

 •  Hvornår er du bevidst i din energi, 

 •  Ny og gammel bevidsthed

 •  Hvornår og hvordan beriges du af din energi.

 •  Anvendelsen af det spirituelle univers og dine evner i dit hverdagsliv.

Trin 5: Fra ubevidst til Bevidsthed

 • Hvad er bevidsthed 

 • Kan du leve bevidst, tør du. Vi ser på forhindringerne og de lukkede døre.

 • Fokuseret nærvær 

 • Mit ansvar 

 • Bevidsthedstræning 


Trin 6: Fællesskaber

 •  Hvem og hvad er dit drive

 •  Hvem og hvad er du i fællesskabet

 •  Hvad giver du fælleskabet

 •  Hvilken rolle påtager du dig

 •  Fællesskabet med dig selv fra alle vinkler


Trin 7: Mod - Vilje - Handling 

 •  Den universelle lov

 •  Hvor skal du handle

 •  Hvad brænder du for

 •  Hvor er du modig og hvad kræver det af dig 


Trin 8: Mine personlige guider:

 •  Afdødekontakt

 •  Engle og skytsengle

 •  Hvem er dine mentorer

 •  Spejlinger, både de berigede og dem du ikke vil eller kan se

 •  Du er din egen mentor


Trin 9: Livsformål

 •  Sjælskontrakt og kontakt

 •  Klarsyn

 •  Er du der hvor du gerne vil være 


Trin 10: Personlig mestring af balancen

 • Du skaber dit balanceanker og mestring af stjernen inde i dig

 • Du er mesteren

 • Vi arbejder både energetisk og konkret med skabelsen af en talisman, dit indre kompas aktiveres og tilsluttes dit nye valgPå BalanceTrappen 10 får du:

 • 10 undervisningsdage

 • Du bliver en del af et udviklende fællesskab og energifelt

 • Healinger, Meditationer, afdødekontakt og klarsyn

 • Konkrete værktøjer der flytter dig mod dine bevidste drømme og mål

 • En hemmelig facebook-gruppe til et lukket forum, hvor du kan modtage støtte, sparring og inspiration fra de andre deltagere og os.

 • Helle & Tobie fysisk til rådighed i 10 hele dage samt i et online forum. 

 • Et kærligt støttende udviklingsrum med plads til hele dig

 • Vidner på din rejse hjem

 • Masser af eksempler du kan spejle dig i og lære fra

 • Muligheden for at være til stede i dit eget liv med alt hvad det nu indeholder og dermed, at kunne udfylde dine egne fodspor.

 • Afsluttningsvis holder vi en smuk ceremoni hvor vi med diplomoverrækkelse fejrer dig og den mestring du har opnået på dette forløb.Det praktiske:

kl. 10-18

kaffe, te og snacks til rådighed hele dagen.

Der er frokostpause fra kl. 13.30-14.30 hvor du selv skal stå for at medbringe egen mad.


Kr. 27.000,00,-

Mulighed for afdragsordning